Első Országos Narancspálinka-verseny

Szabados Gábor
2014. 02. 21.
A Vidékfejlesztési Minisztérium honlapján bemutatott tervezetből megismerhetjük az országos pálinka- és törkölypálinka-versenyek megrendezésének szigorú, ám méltányolható szabályait. E szabályok közül mutatunk be néhányat, és előterjesztjük saját módosító javaslatainkat.

Részletek a Vidékfejlesztési Minisztérium tervezetéből:

2. Az országos pálinka- és törkölypálinka-verseny megrendezése
2. § A Pálinka Nemzeti Tanács (a továbbiakban: PNT) évente egy országos pálinka- és törkölypálinka-versenyt (a továbbiakban együtt: verseny) rendez. A verseny célja a pálinkának, mint nemzeti italnak a hitelét, hírnevét olyan magas színvonalú, nemzetközileg elismert országos rendezvény révén is erősíteni, amely keretében Magyarország területéről származó termékkel lehet nevezni, minőségüket elbírálni és díjazni.
3. § A verseny rangjának és jelentőségének megőrzése érdekében az e rendelet szerinti versenyen kívül nem rendezhető verseny „országos”, „nemzeti”, „hazai” vagy „magyar” megnevezéssel.

3. A verseny feltételei
4. § (1) A versenyre kizárólag a Jöt. szerinti
a) szeszfőzde,
b) bérfőzető,
c) magánfőző, vagy
d) jövedéki engedélyes vagy nem jövedéki engedélyes kereskedő
nevezhet be terméket.
(2) A kereskedő csak sajátmárkás terméket nevezhet be, amelynek benevezéséhez a pálinka előállítójának írásban hozzá kell járulnia.
5. § (1) A versenyre benevezni kizárólag
a) a Jöt. szerinti okmánnyal,
b) bérfőzőtt pálinkák esetén a Jöt. 64. § (5) bekezdése szerinti eladásra szánt, a Jöt. 66. § (6) bekezdése szerinti egyszerűsített kísérő okmánnyal, a Jöt. 67. § (2) bekezdése szerinti értékesítési szándékot igazoló zárjeggyel,
c) magánfőzés keretében előállított pálinkák esetén a Jöt. 64. § (6) bekezdése szerinti eladásra szánt, a Jöt. 67/A. § (3) bekezdése szerinti származási igazolvánnyal, a Jöt. 67/A. § (4) bekezdés b) pontja szerinti értékesítési szándékot igazoló zárjeggyel
rendelkező terméket lehet.
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt okmányok másolati példányát át kell adni a verseny rendezőjének.
6. § A verseny megrendezése során biztosítani kell, hogy a verseny lebonyolítását a termékre és a bírálatra vonatkozó szakmai ismeretekkel rendelkező személy irányítsa (a továbbiakban: versenyigazgató), e rendelet előírásainak megfelelően.

Módosító javaslatok a tervezethez:

1. Az Országos Nemzeti Magyar Pálinkaivási Verseny megrendezése
1. § (1) A Pálinkafogyasztók Nemzeti Tanácsa évente megszámlálhatatlanul sok pálinkafogyasztást rendez.
(2) A verseny legfőbb célja a pálinkaivásnak, mint nemzeti ivásnak az elismertetése a külfölddel. A másik legfőbb cél: a hagyományok és a pálinkaivók ápolása. A harmadik: a legkiválóbb Nemzeti Pálinkaivók bemutatása, jutalmazása, felkeltése bódulatukból.

2. A verseny feltételei
2. § (1) A Nemzeti Pálinkafogyasztási Versenybe csak nemzeti pálinkafogyasztók nevezhetnek be. Bérfogyasztók úgyszintén.
(2) A versenyzők hitelesítése és hírnevük igazolása a Pálinkafogyasztók Nemzeti Tanácsa által felkért kijelölt civil személyek és/vagy szervezetek által történik. Magas színvonalon.
3. § A fentiektől eltérő bármilyen pálinkafogyasztási verseny megrendezése, azon való (illegális) részvétel szankciókat vonhat maga után. (Kényszer Nemzeti Gyomormosás, Eltiltás.)

3. Kiegészítő rendelkezések
4. § A versenyzők kizárólag jövedéki engedélyes és nem jövedéki engedélyes pálinkát fogyaszthatnak. Egyénileg és csoportosan.
5. § Dalolni szabad, sőt, egyenesen ajánlott, kizárólag a mellékletben szereplő dalok listájából.
(1) A jelenleg szóba jöhető dalok:
Jó estét kívánok, megjöttek a fehérvári huszárok!...
Akácos út (Különösen javasolt mint kötelezően éneklendő énekdal, mivel az EU ki akarja vágatni az akácfáinkat.)
Akácdombos kicsi falum (dettó)
Erdő mellett nem jó lakni • Ákostól: (a) Majom a ketrecben, Senki nem tehet mást, Az indulat dala, Erő és alázat, Mondj igent.
• Ákostól: (b) Amennyiben a Nemzeti Pálinkaivók közül az adott szituációban senki nem ismeri ezeket az Ákos-dalokat, úgy elég a Pálinkafogyasztók Nemzeti Tanácsa által rendelkezésre bocsátott Ajánlott Kötelező Dalok Szöveggyűjteményéből felolvasni ezeket, kábulatig. Kiegészítésként javasoltak a közrádió Ákos által alkotott szignáljai.
• Pataky Attilától (a) a három legnagyszerűbb, az alkalomhoz leginkább illő LP összes nótája: Dáridó Pataky-módra (1998), Csupaszív – Világslágerek Pataky-módra (2000), valamint Dárydó Pataky-módra 2. (2001)
• Pataky Attila (b): A művész a helyszínen dedikálja lemezeit.
(2) Figyelmeztetés: A dalok listája folyamatosan bővül, mindenekelőtt Keresztes Ildikóval, a Vastag-fivérekkel és a Homok a szélben című Korál-slágerrel. Az operettslágerek felülvizsgálata/engedélyezése a Kerényi Imre által felkért Nemzeti Művészeti Pálinkadalolási Bizottság tagjai által történik.

4. Zárórendelkezés
6. § Felhívjuk a figyelmet arra, hogy fenti Tervezetünk egyelőre még csupán Tervezet, aminek törvényre emelése két nappal ezelőtt megtörtént.