Álom

Írta a 90 éves szerző 80 évesen, 2004. május 8-án

Méray Tibor
2014. 04. 30. · Hócipő 2014/09
„I had a dream” – mondta Martin Luther King, és ez a mondása szállóigévé vált. Talán az enyém is azzá válik: „I had a bad dream”.

Azt álmodtam, hogy 2005-ben Futbóliában jártam. Az országot ismertem: éppen ötven éve jártam ott először, akkor, amikor „A csodacsatár” című filmemet írtam.

Azóta nagy változások mentek végbe, főleg a téren, hogy a futball a békák feneke alá süllyedt. Nemzeti költőjük a Kis-Faludy (nem tévesztendő össze a Budapesten élő Nagy Faludyval!) egyik hexameterét ekképpen kezdte: „Régi dicsőségünk hol késel az éji homályban?”

Egy alkotmánymódosítás következtében Futbólia éppen elnökválasztás előtt állt. Az új elnököt már nem a parlament, hanem a nép választotta. Nem keltett különösebb meglepetést, hogy a választást az a fiatal, 40 év körüli férfiú nyerte meg, akinek – ellentétben a többi jelölttel – futballista múltja volt.

Megválasztása után az új elnök – a nép többségét tudva maga mögött – apró alkotmánymódosítást végeztetett el a parlamenttel. Némiképp kiterjesztette a jogkörét, és az igazán demokratikus Egyesült Államok mintáját követve, ő lett az ország leghatalmasabb embere. Ebben az új helyzetben természetesen már nem volt szükség miniszterelnökre – Amerika is világhatalom lett anélkül, hogy valaha is miniszterelnöke lett volna.

Második megválasztása után az elnök megint egy parányi alkotmánymódosítást fogadtatott el: ne csak kétszer, hanem többször is meg lehessen őt választani.

Harmadik megválasztásának vége felé, amikor még mindig csak középkorú, 55 év körüli férfiú volt, felhívta a figyelmet arra, hogy mennyire unalmas és költséges az ötévenként ismétlődő választgatás. Egy röpke népszavazás során nagy többséggel Örökös Elnökké kiáltották ki.

Az álmok nem ismernek kronológiát. Már nem 2005-öt, hanem 2050-et írtak. Az ifjú futballista fehér hajú, fehér szakállas, tolószékben regnáló aggastyánná változott. Hatvan év körüli fia alig tudta kivárni, hogy atyja lehunyja a szemét, és ő lépjen a helyére – mivelhogy egy újabb, picurka alkotmánymódosítás nyomán az Örökös Elnök-i cím immáron örökletessé lett.

A Dinasztia napja fényesen ragyogott Futbólia egén, amikor felébredtem. Hálát adtam a sorsnak, a republikánus eszme úttörőinek, Kossuth Lajostól és Petőfi Sándortól Károlyi Mihályon át Kéthly Annáig és Bibó Istvánig, amiért a Magyar Köztársaság nem Futbólia, és ilyesmi minálunk – a Magyar Alkotmány a garancia rá! – sohasem történhetik meg.

Öcsi disszidálása miatt A csodacsatár róla szóló részét Hidegkútival újraforgatták, a Párizsba menekült szerző, Méray nevét pedig az 57-es premierre kivágták.