Franklin szelleme

Bartus László
2011. 04. 06. · Hócipő 2011/07
Kedves szeretve Tisztelt Barátom, Mr. Joseph Sajer!

Mint arról Ön bizonyára értesült, Philadelphiában a Liberty Bell mellett, de olyan közel, hogy oda még a nagyra becsült autógyűjtő, Mr. Janos Lazar is gyalog menne, található az Independence Visitor Center, ahol velem találkozni lehet. Úgy lehet kapcsolatba lépni velem, hogy az „Ask Dr. Franklin” feliratnál található billentyűzeten feltesznek nekem egy kérdést, mire én életnagyságban háromdimenziós formában megjelenek, és saját hangomon válaszolok. Azok az amerikai egyetemisták, akik unalmukban megalkották ezt az okos szerkezetet, életem minden apró részletét, írásaimat, gondolataimat, leveleimet, egyszóval mindent betápláltak abba a kompúterbe, amelynek segítségével újra élőben kommunikálok a külvilággal. Egy alkalommal kiírtak egy versenyt, van-e olyan kérdés, amire a három dimenzióban megjelenő Benjamin Franklin nem tud válaszolni. De nem tudtak ilyen kérdést feltenni. A programozók ekkor ébredtek tudatára, hogy nem csupán felmondok beprogramozott szövegeket, hanem kvázi gondolkodom, rendszerezem ismereteimet, ami nagyjából a Kongresszusi Könyvtár anyagával vetekszik. Tudom, Önök nagyobb szellemi apparátussal dolgoznak, Katalin Silly asszony egyedül elkészít egy alkotmányt a büfében. Nem is én voltam a legműveltebb azok közül, akik az amerikai alkotmány megalkotásában részt vettek. Az amerikai alkotmányban az emberiség addig felhalmozott tudását próbáltuk összegezni, ahogy Önök is olyan gondolkodók munkájával ajándékozzák meg az emberi civilizációt, mint Steven Balsai, Peter Harrach és Marta Matrai. Az alkotmányból vizsgázó diákok gyakran felkeresnek, beütik a kérdésüket, és órákig mesélek nekik, miket kellett figyelembe vennünk. Kérdőíveket laikusoknak nem küldtünk. De nem egy alkalommal az Egyesült Államok hivatalban levő elnöke is megkeres, és a segítségemet kéri. Mit gondolok erről vagy arról az országról, indítsunk-e háborút, mit mondana erről James Madison, vagy mit kellene tenni az adókkal, hogy csökkentésük esetén ne legyen kevesebb a polgárok jövedelme, mint egyes országokban.

Nemrégiben felkeresett engem egy ember az Önök szép hazájából: „Mr. Benjamin Franklin, mit gondol Ön Magyarország új alkotmányáról a világ legrégebbi alkotmányának, az Egyesült Államok alkotmányának tükrében?” A kérdésre tudnék egy szóval is válaszolni, de ilyen szavakat Deutsch Tamáson kívül a nyugati kultúrkörben már senki nem használ. Tudományos elemzésemet megkönnyítette, hogy Önök láthatóan az amerikai alkotmányból indultak ki. Ugyanúgy kezdik, ahogy mi: „Mi, az Egyesült Államok népe”, Önök ezt úgy mondják, „Mi, a magyar nemzet tagjai”. De ebből az első mondatból is látszik, hogy Önök az alaptörvényüket az amerikai alkotmányból vezetik le ugyan, de annak ellenkezőjét alkották meg. Ez figyelemre méltó vállalkozás, miután a mi 1787-ben született alkotmányunk a szabadság, a jog és az emberi tisztelet alkotmánya. Ez tette az Egyesült Államokat gazdaggá és a szabadság hazájává. Önök most ennek ellenkezőjét hozták létre, ezzel egyszersmind sutba vágták a görög filozófusok demokráciáról vallott nézeteit, a francia felvilágosodást, élén Montesquieu-vel, akit első számú forrásunknak tekintettünk, lenullázták a Magna Chartát, John Locke összes műveit, a kultúrtörténet nagy korszakainak szellemi teljesítményeit Platontól a hanyatlásáig, Szanyi Tiborig bezárólag. Amikor mi elhatároztuk, hogy alaptörvényt adunk az országunknak, éveken át elemeztük, miképpen tudjuk a zsarnokságot és az önkényt távol tartani. Az amerikai alkotmánynak ez a lényege. Ahhoz, hogy Önök ennek ellenkezőjét hozzák létre, nem kellett Önnek az iPad-jén tanulmányozni Polübioszt a II. századból. Elég volt a fordítottját írni annak, mint ami az általunk készített alkotmányban szerepel. Ez a magyarázata annak is, hogy mi évekig babráltunk néhány szón, míg Önök két hét alatt elkészültek az egésszel. A bevezetőben mi az Egyesült Államok népéről beszélünk, Önök a magyar nemzet tagjairól. Ha az amerikai alkotmány szövegezői között egyetlen másoló lett volna, aki nem tudja, mi a különbség a kettő között, és milyen veszélyt rejt a szabadságra nézve, ha a jogokat a nemzetre és nem a népre vonatkoztatják, azt az embert Jefferson saját kezével fojtotta volna a Delaware folyó hideg vizébe. Jefferson elnök volt ugyan, de a nevét két „f”-fel írta és a végén egy „n”-nel.

A bennem levő szoftver nélkül is első látásra kimutatom, hogy az Önök alaptörvénye minden pontjában az amerikai alkotmány ellentéte. A mi első alkotmánymódosító cikkelyünk azt mondja, hogy nem alkotunk törvényt vallás alapítása vagy a vallás szabad gyakorlásának tiltása tárgyában. Önök ezt a pontot kihagyták, és most kívánnak olyan törvényt alkotni, amely tiltja egyes felekezetek egyházi működését. Ugyanebben a cikkelyben mi kijelentjük, hogy nem csorbítjuk a sajtó szabadságát, az Önök médiatörvénye pedig már tananyag az amerikai egyetemeken mint elrettentő példa. Mr. Navracsics mondatait a technikai kifogásokról több százan választották szakdolgozatnak az elmúlt szemeszterben. Mi azt mondjuk, nem csorbítjuk a nép békés gyülekezéshez való jogát, Önök jókor, jó helyen rendeznek fotókiállítást.

Az amerikai alkotmány legfontosabb célja a zsarnokság elkerülése. Ez a hatalmi ágak megosztására épül. Úgyis mondhatnám, emiatt írtunk alkotmányt. Ezért az első három cikkely ezt tisztázza, ez az amerikai szabadság fundamentuma. Önök nem ezt a logikát követik. A hatalom megosztása helyett a hatalom koncentrációját építik fel, ami az ókori Rómát idézi, a képviselői indítványokra két nap alatt megszülető törvények pedig Néró császárra emlékeztetnek. Hasonló diktátumokat nálunk már a déli államokban sem engedtek meg a rabszolgákkal szemben. A szabadság jogrendjében évek alatt születnek törvények. A mostani elnök egészségügyi reformja harmadik éve vár arra, hogy mindenki jóváhagyja. Ehhez képest a Széll Kálmán Terv megközelíti a hangsebességet. Nálunk az alkotmányt csak kiegészíteni lehet, teljesen újat létrehozni nem szabad. Amerikában nem lehet új alkotmányt írni. Ilyet az amerikai alkotmány nem tesz lehetővé. Ezzel akadályoztuk meg, hogy egy fülkeforradalom esetén zsarnoki önkényt foglaljanak alaptörvénybe. Az amerikai alkotmányt 224 év alatt mindössze 27 alkalommal módosították, ezt Önök az elmúlt félévben havonta túlszárnyalták.

Szeretném felhívni Mr. Sajer az Ön figyelmét arra, hogy az amerikai alkotmány a Függetlenségi Nyilatkozatra épült, amelynek megírásában volt szerencsém részt venni. A Koronától való függetlenség nélkül nincs szabad, polgári állam. Hogy visszatérnek a Szent Koronához, azzal kifejezik óhajukat a szolgaságra, amit a mi alkotmányunk több száz évvel ezelőtt eltörölt. Önök féket legfeljebb Mr. Lazar Audijába szerelnek, ellensúlynak pedig Mrs. Sillyt használják. Az emberiség hatezer éves kultúrtörténete felhalmozott ennél egy nagyobb tudást is. Nem a vasárnapi boltbezárás az emberi gondolkodás csúcsteljesítménye. A barlangrajzok és a pattintottkő-szerszámok nálunk a múzeumban vannak. Egyetlen hasonlóságot felfedezni vélek: mi feloldottuk a szesztilalmat, Önök bevezették a pálinkafőzést. A különbség, hogy nálunk olyan pálinka fogyasztása, amilyet Önök otthon főznek, a mérgezés kategóriájába tartozik. Ennyiben hasonlít az alkotmányukhoz.

Megkülönböztetett tisztelettel,
Benjamin Franklin
HÓCIPŐ AZ ÚJSÁGOSNÁL
2017/13  •  VI. 21. – VII. 4.
ÚGY DÖNTÖTTEK, HOGY MEGVERTÜK ANDORRÁT! Váncsa István az egymillió forintos állami villanykörtékről Para-Kovács Imre szerint, ha augusztusban legyőzzük Lettországot, simán átmegy kétharmaddal az első éjszaka joga Farkasházy Tivadar szerint a Rajk per igazolja, hogy két hét alatt simán elhülyíthető egy ország Smuzewitz Ilona megtudta, Mészáros Lőrinc felveszi az Arany Petőfi Ady József Attila Madách Jókai Berzsenyi Balassi Márai Babits Wass Albert neveket is, hogy az ő jogdíjukat is megkaphassa Molnár Oszkár fejében jártunk Hogyan kell uniós pénzből szörpházat, vadászházat, dzsúdóházat, teknősbékaházat építeni! Németh Szilárd és a Nemzetstratégiai Kutatóintézet A Heti Kamu megtudta, Kövér László Guantanamón fog nyaralni, a panelek után pedig a stadionokat is visszabonthatják A legolcsóbb nyaralás egy Hócipő, ami nem más, mint két hét szabadság!
Hócipősök könyvei
PARTNEREINK
GYENGÉBBEK KEDVÉÉRT Képaláírásaink a képzelet szüleményei, nem a rajtuk szereplők mondták. • A Hócipő hírei álhírek. • A Képzelt riportok álinterjúk, nem az azokban nevesített személyek szólalnak meg bennük. • Legyen résen: oldalunkon a valódiak mellett alkalmanként álhirdetések is előfordulnak • A Föld gömbölyű.