Hogyan született a szabadság?

Farkasházy Tivadar
1989. 11. 16. · Hócipő 1989/04
Ott volt mindenki, aki a késői Jurában valamit is számított. A közel 20 tonnás Brontosaurusok (más néven mennydörgő gyíkok), a 30 méter hosszú Diplodocusok, az izmos farkú, leguánfogú Iguanodonok, a 8 méteres bőrszárnnyal rendelkező Pteranodonok, a tengerben élő lapos farkú Tylosaurusok, sőt még a 12 méteres nyakkal rendelkező Plesiosaurus is. Minden adva volt tehát ahhoz, hogy a dinoszauruszok végre megállapodhassanak egymással a sarkalatos törvényekben.

Elsőként a Styracosaurus emelkedett szólásra. Elmondta, hogy a tüskés gyíkok már a poszttriász idején kialakították platformjukat és ezen egy jottányit sem hajlandók változtatni. Arról pedig szó sem lehet, hogy egy asztalhoz üljenek le a Gorgonosaurusokkal, akik megették a Scolosaurusokat. Úgyszintén elzárkózott, nem csak egy lehetséges koalíciótól, de még a közös tárgyalástól is a Brontosaurus, aki még azt sem értette, egyáltalán hogy kerülhet ide a paternalista Tyrannosaurus, másnéven zsarnokgyík. Nem beszélve a köztudomásúan monolitikus berendezkedésű egytülkűről. Erre felpattant az egytülkű, és sürgősen leszögezte, hogy ő latinul Monoclonius és nem Monoliticus.

Látván az elmérgesedett vitát, az ülésen elnöklő, kopasztott struccra emlékeztető Ornithomimus (madárutánzó) minimum-programként a legfőbb dinoszaurusz megválasztását kérte a jelenlevőktől. A Brontosaurus újólag megjegyezte, hogy mit keres a háromoldalú tárgyalásokon a Triceratops. A Triceratops ezt kikérte magának, róla köztudomású, hogy háromszarvú, és azért, mert ő csak 6 méter hosszú, még nem kell kirekeszteni.

Ekkor valaki megjegyezte, hogy nagyon hűl a Föld és nem lesz mit enniük a korai Krétában, de lehurrogták.

A Stegosaurus elmondta, hogy ugyan neki csak diónyi agya van, viszont gerinces, ezért külön jelöltet állít. A Dimorphodon kérte jegyzőkönyvbe vétetni, hogy ő ezentúl Dimorphodon, kéri nevéből az M betűt töröltetni. Mire azonnal felugrott a Scolosaurus, hogy a Dimorphodon vagy Dimorphodon, neki mindegy, azonnal számoljon el a vagyonával és az asztalra csapott 204 152 aláírást. Az Ornithomimus ekkor 200 év szünetet rendelt el, amíg ellenőrzik az aláírások hitelességét. Végül is 114 470 dinoszaurusznak stimmelt a személyi száma, tehát folytatódhatott a tanácskozás.

A tárgyalások felújulásakor ugyan valaki megjegyezte, hogy nagyon hűl a Föld, és emiatt már alig van rajta ginkgófa - amely köztudomásúan a dinoszauruszok legfőbb tápláléka -, de lehurrogták . Pedig még azt is hozzátette, ha ez így megy tovább, szégyenszemre ki fognak pusztulni az őshüllők. De erre már senki sem figyelt, mert a Pterosaurus emelkedett szólásra és azt kérte a jelenlévőktől, hogy addig is, amíg megállapodnak, énekeljék el közösen a Hej halászok, halászok című dalt. Mindenkinek könnybe lábadt a szeme a meghatottságtól. Bár egyesek szerint nem is a meghatottságtól, hanem az egyre hangosabban dübörgő vulkánok hamujától, de ez tudományosan nem bizonyított.

E kis intermezzo után az egyik repülő gyík, a Pteranodon bejelentette, hogy a két eddig élesen szembenálló szárnya megállapodott abban, hogy az átkeresztelt nevű Di(m)orphodonokat nem hagyják beszivárogni maguk közé, elég volt velük egyszer már 40 millió évvel ezelőtt. Az Ornithomimus óvatosan ismét felvetette, hogy mi lenne, ha addig is megválasztanák a legfőbb dinoszauruszt, de a Scolosaurusok szóvivője figyelmeztette a jelenlévőket, hogy a tömegtájékoztatási eszközök még mindig a Dimorphodonok kezében vannak, akik minősíthetetlen hangon tudósítottak a Scolosaurus közgyűlésről.

Valaki félénken megjegyezte, hogy az egyre több vulkánkitörés miatt egyre kevesebb napsugár jut át a vulkáni hamuval teli légkörön, emiatt az összes ginkgófa kezd elpusztulni, vagyis ha nem néznek azonnal másféle táplálék után, az összes dinoszaurusz éhen fog halni, de lehurrogták. Sőt, az elnök még azt is megjegyezte, ha még egyszer ilyen hülyeséggel szakítja meg az ülést, eltávolítják a tárgyalásokról.

Ekkor hirtelen felpattant a Dimorphodon és kikiáltotta a köztársaságot. A Gorgonosaurus pedig bejelentette: igaz, hogy eddig megette a Scolosaurusokat, de most hajlandó megbékélni velük, sőt, ezentúl akár együtt is ünnepelhetnek. Elénekelték a dinoszauruszok himnuszát és mindenki sírt.

Amikor a szabadságot kezdték el éltetni, már nagyon sötét volt, mert valami miatt aznap a Nap nem kelt fel, legalábbis egyetlen ginkgófa sem látszódott. Ennek ellenére hatalmas taps köszöntötte azt a bejelentést, miszerint a szabadscolosaurusok nem zárják ki a koalícióra lépés lehetőségét a szociálpteranodonokkal, amennyiben amazok is megszavazzák, hogy ne most szavazzanak. Sajnos a szavazást már nem lehetett megtartani, mert a ginkgófa hiányától a dinoszauruszok annyira elgyengültek, hogy már nem voltak szavazatképesek, pontosabban már nem voltak szavazni képesek. Hatalmas 50 méteres testüket fáradtan vonszolták ide-oda, jobbára már csak szemükkel keresvén egymást és a ginkgófákat. De boldogok voltak attól a tudattól, hogy szemlátomást szabadok.

Így pusztultak ki 65 millió évvel ezelőtt a dinoszauruszok. Szemtanúk szerint még az utolsó percekben is vidáman csapkodták egymást 6-7 méteres farkaikkal.
HÓCIPŐ AZ ÚJSÁGOSNÁL
2023/20  •  IX. 20. – X. 3.
KÖTCSEI PÖFFETEGEK ÉS KENDERESI KÍSÉRTETEK Para-Kovács Imre: az inflációt a bekokainozott meleg ukrán nácik és a haszonleső kereskedők okozták, a pedagógushiányt Brüsszel, a jövőt pedig a Grincs lopta el Váncsa István: polírozza-e a jó hazafi és erkölcsös honleány egy csődör-szobor heréit? Smuzewitz Ilona: Szia Lőrinc! Nagyon szeretlek! Farkasházy Tivadar szerint Vonának, Jakabnak, Mesterházynak, MZP-nek és Ujhelyinek ki kéne próbálniuk a Kneszetet, Izraelben ugyanis nincs bejutási küszöb Dési János szörnyülködik: a nemváltó óvodások után megjelentek a nemváltó laktanyák is Havas Henrik programot hirdet, miután átveszi a propagandaminisztériumot Rogántól Verebes István születésnapján beszélgetett a 100 éves Navracsics Tiborral Selmeczi Tibor alig várja, hogy Paszkijevics-rendeket osszanak a Haynau laktanyában Nagy Bandó András elképzelte Kocsis Máté megvilágosodását A Heti Kamu megtudta: ha a baloldal kormányozna, nem jutna pénz propaganda-plakátra sem!
GYENGÉBBEK KEDVÉÉRT Képaláírásaink a képzelet szüleményei, nem a rajtuk szereplők mondták. • A Hócipő hírei álhírek. • A Képzelt riportok álinterjúk, nem az azokban nevesített személyek szólalnak meg bennük. • Legyen résen: oldalunkon a valódiak mellett alkalmanként álhirdetések is előfordulnak • A Föld gömbölyű.