Fülig Niki, a bajtársnő

Váncsa István
2010. 04. 07. · Hócipő 2010/07
Hardpornó-ügyekben nagy most a tanácstalanság a keresztény-nemzeti értékek védelmezői között. Szophatik-e a honleány üzemszerűen a kamera előtt? Niggerrel szabad-e őnéki kefélnie? Zsidó métely- e a leszbipornó, vagy megőrzendő kalotaszegi néphagyomány? Oly kérdések ezek, amelyekre hitelesen magyar, értékelvű, konzervatív válaszokat kell keresnünk, mert egyébként nem lesz ökoszociális nemzetgazdaság, közjót szolgáló agrármodell, összmagyarságban gondolkodó, egységes egyházpolitika, hanem ezzel szemben lófasz se lesz, ha szabad így mondanunk. (Mint jeleztük, ezen írás a felnőtt olvasókhoz szól, frazeológiája ennek megfelelően túllép a tőlünk amúgy megszokott határokon, vagyis anyanyelvünk szókészletének kiapadhatatlan forrásából szélesebb mozdulatokkal merít.)

A föntebb körülírt témával foglalkozó internetes oldalakat az érdeklődő publikum akkora buzgalommal látogatja, hogy valószínűleg nincs a Kárpát-medencében olyan család, amely Fülig Niki esetének újabb és újabb fejleményeit vacsora közben részletesen meg ne tárgyalná - természetesen az asztali áldás elmondása után, nem pedig helyette -, evvel együtt illőnek látjuk a legalapvetőbb információkat itt is elhelyezni (forrás: STOP/Velvet):

„Közel 150 pornófilmben, többek között leszbikus jelenetekben is szerepel a közismerten melegellenes Magyar Gárda egyik tagja. […] A pornós szakmában Nikki Millerként ismert hölgy gárdista körökben ismertnek számít, a bíróság egyszer már el is marasztalta, mert az Erzsébet téri gárdatüntetés résztvevőjeként ellenszegült a rendőri intézkedésnek. […] Müller Nikoletta saját pornós honlappal is rendelkezik, amelyen megtekinthetők a gárdista szellemiséggel nem épp összeegyeztethető képei.”

A szövegben link mutat Nikoletta úrhölgy webállomására, onnan pedig további linkek vezetnek a világháló más, hasonló orgánumai felé, jelezve, hogy a bajtársnő az egész földkerekségen kívánja tanítani mindazokat, akik ezt a fajta tudást éhezik & szomjazzák. Megcsodálhatjuk őt - nem a honlapján, hanem a cybertér más oázisaiban - olyankor is, amikor épp farkincaismereti tárgyú vizsgálódásokat folytat. Aprócska-e? Metélt-e? Bizony se nem aprócska, se nem metélt, viszont ébenfekete, ám ez utóbbinak a bajtársnő láthatólag semmifajta jelentőséget nem tulajdonított, noha kellett volna.

A gárdista nem kardnyelő, vagy ha mégis, akkor fehér kardot nyel.

Ez volt az a pont, ahol a kulturális, szociális, karitatív és értékőrző misszióra is vállalkozó jobboldali közösség közmondásos türelmének vége szakadt. Annak ellenére, hogy a bajtársnő a saját álláspontját szívhez szóló nyílt levélben magyarázta meg. Tény, hogy a szöveg nem egészen olyan, mint Tatjána levele Anyeginhez, ám a Nikoletta kisasszony ezt is tisztán látja: „A fogalmazásom lehet nem felelne meg mindenhol de szerintem itt most nem ez a lényeg. Sött tuti van egy rakás helyesírási hibám is” - írja egyebek között, majd a tárgyra tér: „Ma Magyarországon 100 ból 80 nő ebből él”. Hogy mégis pontosan miből, azt egyértelműen nem határozza meg, hanem az olvasó képzelőerejére bízza, majd az elmúlt nyolc év szociálliberális kormányainak nemzetrontó gazdaságpolitikáját részesíti mélyreható bírálatban: „De sajnos itt szar a helyzet és ezen kell változtani!” A legmeggyőzőbb, legalábbis szerintünk, a befejezés: „Jah még valami ha Gyurcsikácska mondhatja, hogy el basztuk nem kicsit, nagyon!!! Akkor én ismonthatom!!!”

Való igaz, hogy Fülig Jimmy írói életműve ehhez képest egy nyelvművelő kézikönyv, de nem ez a fontos, hanem az, hogy ebben a levélben is egy hatalmas ököl, a nép ökle zuhan le az asztalra. Nem lehet véletlen, hogy Fülig Niki bajtársnő mellett a gárda is teljes mellszélességgel kiáll: „Adjon az Isten! Tudtunk arról, hogy bajtársnőnk pornószínésznőként dolgozott, hiszen azt jelentkezéskor önként, fontos tényként közölte… eskütétele óta […] példás munkát végez, elöljárói mind fizikai erőnlétével, mind az egészségügyi egységben végzett munkájával, mind pedig magatartásával tökéletesen elégedettek” - írja a szervezet közleménye, amelyben kételkedni már csak azért sincs okunk, mert a bajtársnő fotói és videói igazolják, hogy Fülig Niki fizikai erőnléte semmi kívánnivalót nem hagy maga után, anatómiai ismeretei empirikus alapozásúak, magatartása fegyelmezett és illemtudó, jogszabályba ütköző dolgokat - az intézkedő rendőr tökön rúgására irányuló szándékától eltekintve - nem igazán művel, sőt láthatólag szüntelenül Magyarország keresztény gyökereinek alaptörvénybe foglalásáról gondolkodik.

Hogy végül is maradhat-e a gárdában, vagy nem maradhat, az immár a teljes magyar internetes nyilvánosság kollektív eszmélkedésének tárgya, mindenki a történteket elemzi, ki ebből a szempontból, ki amabból. (Gute Sitten! Alles ist bei uns falsch und faul - mondhatná maga a bajtársnő, ha olvasná Nietzschét, de hát valószínűleg nem olvassa.) Egyetlen apró mozzanat van, ami soha, senkiben föl nem merül, még véletlenszerűen se, az tudniillik, hogy a Magyar Gárdát a Fővárosi Ítélőtábla 2009. július másodikán jogerősen feloszlatta, következésképp a föntebb jelzett kollektív töprengés egy jogerős bírósági ítélet csoportosan, folytatólagosan és a nagy nyilvánosság előtt eszközölt leszarásával azonos. Ez az, ami főbenjáró. Ha a bajtársnő a felső-guineai asanti, buzsago, biafari és bassza törzsek valamennyi férfi- és nőtagjával egyszerre és a Hősök terén, avval sértheti a közlekedés rendjét, valamint az épp arra kószáló járókelők nemi vonatkozású erkölcsi érzületét, viszont a társadalmi lét alapjait nem ássa alá. A törvényesség nyilvánvaló és szándékos semmibevétele viszont aláássa, és a történelem előtti, precivilizációs, vagy talán prehumán világ felé mutatja az utat.

Lapzárta utáni értesüléseink szerint a bajtársnő önként elhagyta a gárdát, s evvel a Magyarországon nyolc éve regnáló multinacionális kulturális-eszmei világrendszer pusztulása újabb szakaszába lépett. Maga a bajtársnő pedig a tiszta erkölcs útjára tér, amennyiben ezen túl csak vetkőzni fog, de gárdistának öltözni nem.
HÓCIPŐ AZ ÚJSÁGOSNÁL
2017/11  •  V. 24. – VI. 6.
Itt az Orbán-féle új magyar harcmodor: TÁMADÁST SZÍNLELVE MENEKÜLÜNK!
Legyen az vasárnapi boltzár, olimpia, letelepedési kötvény, CEU, civilek
Para-Kovács Imre megtalálta Soros bölcseinek jegyzőkönyvét Bartus László pedig a drótot, amin Soros rángatja a magyar baloldalt Smuzewitz Ilona megfejtette Mészáros Lőrinc titkát: egy órával korábban kel mindenkinél Trunkó Barnabás megtudta, a Patyomkin páncélos eredeti tekercse mellett őrzik Orbán svájci bankszámláját az orosz filmarchívumban Farkasházy Tivadar szerint Julius Streichert, a Der Stürmer szerkesztőjét is érdemes lett volna meghívni egy kávéra A Vál-völgyi kisvasút helyett véletlenül Gál-völgyinek küldtek 600 milliót Exkluzív Hócipő fotók:
• Schmidt Mária tánca Kovács Ákossal Áder eskütételén
• Pénzügyi mozgások Orbán és Bayer között
• Balog megpróbálta megetetni a mentősöket tíz százalékkal
Hócipősök könyvei
PARTNEREINK
GYENGÉBBEK KEDVÉÉRT Képaláírásaink a képzelet szüleményei, nem a rajtuk szereplők mondták. • A Hócipő hírei álhírek. • A Képzelt riportok álinterjúk, nem az azokban nevesített személyek szólalnak meg bennük. • Legyen résen: oldalunkon a valódiak mellett alkalmanként álhirdetések is előfordulnak • A Föld gömbölyű.